Torna a projectes

kModal

Dev 30 de maig de 2020 Documentació

Creció d’un script basat en jQuery (JavaScript) per la creació i gestió de popups en poques línies i amb moltes opcions de funcionament. Aquest script es pot descarregar des de la seva documentació, NPM, GitHub o utilitzar des del meu CDN.