Torna a projectes

Velutina

App 20 de desembre de 2021

Desenvolupament de l’aplicació Velutina pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.

Programació del back-end (API) amb Laravel 8 (PHP) i MySQL.

Front-end desenvolupament amb Ionic, Capacitor, Vue3, SASS.